Digital Marketing

Kom på forkant med den accelererende digitale udvikling – og få papir på det.

De digital platforme og muligheder er i konstant udvikling, hvilket påvirker de redskaber og strategier vi benytter i marketing. Forbrugernes adfærd ændres og den digitale transformation griber ind i alle dele af virksomhedernes værdikæder. Det betyder at business as usual er at arbejde med forandringerne.

Det har resulteret i et øget krav til de digitale kompetencer og know-how hos både annoncører, bureauer og media, for at kunne identificere og udnytte de mange nye muligheder og teknologier for ikke at miste effekt og penge.

Du skal vide, hvad vores dygtigste eksperter ved

NextM Campus i Digital Marketing er et omfattende uddannelsesforløb, som løfter og fremtidssikrer dine digitale marketingkompetencer og dermed ruster dig til at optimere de digitale og teknologiske muligheder bedst muligt. GroupM og vores fem mediabureauer, giver dig en dybdegående indsigt i, hvilke muligheder du som annoncør har, for at udnytte den nyeste digitale og teknologiske udvikling til at skabe effektfuld marketing.

Du skal vide, hvad vores allerdygtigste eksperter ved – om digital marketing, kommunikation og data samt de nyeste teknologier og trends.

Hvem er uddannelsen målrettet til – og relevant for?

NextM Campus i Digital Marketing er målrettet til dig, der arbejder med marketing, kommunikation, PR og medier i det daglige og som har behov for at løfte dine digitale kompetencer til et nyt og højere niveau. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at prioritere jeres marketing indsats for at opnå lige netop jeres målsætning.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er delt op i 6 moduler á tre timers varighed. Modulerne dækker de væsentligste områder inden for digital marketing. Du kan læse mere om de enkelte moduler, under ”Program”. Du vil blive undervist af vores dygtigste digitale eksperter fra både Maxus, MEC, m/SIX, MediaCom, Mindshare og GroupM.

Du modtager et diplom for uddannelsen, når denne er gennemført.

Hvor og hvornår?

NextM Campus i Digital Marketing påbegyndes i uge 35 og afsluttes i uge 45 og afholdes i både Århus og København. I Århus finder undervisningen sted tirsdage fra 12.00-15.00 hos GroupM i Århus, mens undervisningen i København foregår onsdage fra kl. 9.00-12.00 hos GroupM i København.

Prisen for dette omfattende digitale uddannelsesforløb er 19.500 kr. excl. moms pr. deltager.

Tilmelding skal ske senest d. 21. august.

Indeholdt i prisen er:

Deltagelse på de 6 uddannelsesmoduler

18 timers undervisning

Udlevering af et omfattende kursusmateriale

Kursusbevis samt forplejning

Program


Modul 1 – Den Digitale Forbruger

Århus d. 29 august kl 12-15

København d. 30 august kl 9-12

Vores hverdag som forbrugere digitaliseres i stigende grad, og samtidig bliver vores behov og forventninger til omverdenen og virksomheder stadig mere komplekse. Vi vil se på hvordan udviklingen af nye teknologier ændrer de eksisterende kommunikationskanaler og skaber helt nye kommunikationsplatforme. På dette modul sætter vi fokus på, hvordan du som annoncør tilpasser din marketingstrategi denne udvikling i forbrugeradfærd og teknologi og hvordan du som annoncør med fordel kan anvende nye teknologier til at skabe nye kontaktpunkter og marketingkanaler der rammer forbrugernes nye behov.

Hvad får du ud af at deltage på modulet?

Du vil blive klogere på hvordan vores hverdag som forbrugere bliver digitaliseret, hvordan vores consumer journey bliver digitaliseret og hvad virksomhederne skal være opmærksomme på i forbindelse med dette. Du vil også få personlige oplevelser med de nyeste teknologier inkl. VR, AR og IoT for at forstå hvordan de potentielt kan blive nye marketingkanaler.

Modul 2 – Audience Planning

Århus d. 12 september kl 12-15

København d. 13 september kl 9-12

Digitaliseringen og muligheden for at gemme og analysere store datamængder har skabt en ny disciplin – Audience Marketing, – dvs. det at skabe eksekverbare indsigter, segmentering og målgrupper ud fra egne kundedata, og kombinere disse med 2. og 3.-parts data. Vi gennemgår, hvad der allerede er – og i stigende grad bliver – afgørende for din forretnings- og marketingstrategi.

Hvad får du ud af at deltage på modulet?

Du bliver klogere på hvordan teknologi og digitale medier kan skabe ROIM ved brugen af data. Hvordan du kan aktivere jeres egen data med segmentering, der kan levere: det rette budskab til den rette forbruger på det rette tidspunkt.

Modul 3 – Social Media Marketing

Århus d. 26 september kl 12-15

København d. 27 september kl 9-12

Få et overblik over de vigtigste social media platforme, de nyeste sociale trends samt hvad de betyder for dit brand og hvordan du kan arbejde med sociale medier og agil planning som en del af din marketingstrategi.

Hvad får du ud af at deltage på modulet?

Forståelse af de mekanismer, der får brugere til at interagere med og dele indhold på sociale medier og hvordan den viden kan omsættes til at udarbejde godt indhold.

Modul 4 – OmniChannel Marketing

Århus d. 10 oktober kl 12-15

København d. 11 oktober kl 9-12

Få et indblik i hvordan virksomheden kan planlægge og strukturere dialogen med kunder og kundeemner og med afsæt i mere data og dybere indsigter skabe mere relevant, målrettet og effektiv kommunikation på tværs af alle kanaler.

Modulet bidrager til forståelse af Omnichannel som begreb, og gennemgår systemintegration, data udnyttelse og organisatoriske forudsætninger. Til sidst gennemgås metoder for Consumer Journey Mappingprocesser.

Hvad får du ud af at deltage på modulet?

Indsigt i Customer journey Mapping processer og i digital transformation basics. Du får derudover en forståelse for dataudnyttelse – med både egne og eksterne data. Gennemgang af tekniske og organisatoriske forudsætninger.

Modul 5 – Search Marketing

Århus d. 24 oktober kl 12-15

København d. 25 oktober kl 9-12

Search er en af de vigtigste kilder af trafik til dit website. Men hvordan håndterer dit brand nuværende og potentielle forbrugernes søgninger? Vi gennemgår disciplinerne i Search Marketing med fokus på både SEM og SEO samt synergierne herimellem.

Hvad får du ud af at deltage på modulet?

Du lærer at forstå Google’s algoritmer for både betalt og organisk Search, hvilket leder frem til, hvordan søgeadfærden kan udnyttes til at skabe flere besøgende og mere salg. Ligeledes kommer du igennem Searchs centrale rolle for nye og nuværende kunders købsrejse, samt hvordan du sikrer integration i andre media- og marketingkanaler.

Modul 6 – Effektmåling og Attribution

Århus d. 7 november kl 12-15

København d. 8 november kl 9-12

København d. 8 november kl 9-12 En købsrejse er for de fleste forbrugere ofte langt mere kompleks, end hvad vi kan se ud fra det sidste klik før en konvertering. Derfor er det vigtigt at forstå forbrugerens vej til en konvertering og kunne handle ud fra de informationer du har. Ved at forstå attribution på tværs af kanaler, kampagner og sider kan du allokere værdi til de enkelte trin i købsrejsen. På den måde kan du optimere og værdisætte dine KPI’er og din marketingstrategi. Attribution giver dig mulighed for at skabe bedre investeringer og skabe det mest effektive marketing-mix.

Hvad får du ud af at deltage på modulet?

Du vil få en grundig introduktion til salgsmodellering og attribution på tværs af jeres kanaler og platforme. Du vil få indsigt i hvordan man arbejder med data og hvordan man kan handle på dem for at sikre optimal planlægning af din virksomheds aktiviteter i fremtiden. Du får ligeledes indføring i, hvordan du kan bruge Google Analytics til digital effektmåling.

Du får

18 timers undervisning af flere af branchens mest erfarne eksperter

Grundig indføring i effektiv planlægning og optimering af digitale kanaler inklusiv cases

Udvidelse af dit faglige netværk

Omfattende undervisningsmateriale og diplom ved endt uddannelse

Tilmelding


Tilmelding for “Digital Markering” skal ske senest d. 21 august.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr NextM Campus i Digital Marketing er du velkommen til at tage fat i din sædvanlige kontakt hos GroupM bureauerne eller skrive en email til nextmcampus@groupm.com.

København / GroupM Danmark A/S

Kristen Bernikows Gade 1. 4 sal, 1105 København K

Århus / GroupM Danmark A/S

Europa Huset, Europaplads 2, 8100 Aarhus C